adportal.bg

Изисквания от НАП


Приети са предложените нови изисквания в Наредба Н-18 от 2006г., касаещи собствениците на онлайн магазини. 

В петък, 28.09.2018г., в Държавен вестник са обнародвани измененията и допълненията в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. 

Кои изменения касаят търговците с електронен магазин? В Наредбата е създадена нова глава седма "г" с два члена, чл.52м и 52н, които обхващат изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. 

Тези лица, които извършват продажба на стоки и услуги, посредством платформа за извършване на продажби в мрежата, е необходимо преди да започнат тази дейност да подадат информация до НАП, съгласно Приложение № 33, по електронен път с квалифициран електронен подпис. 

Това може да се осъществи в портала за е-услуги на НАП, който е достъпен тук https://inetdec.nra.bg/ 
Тази регистрация се прави отделно за всеки електронен магазин, който лицето притежава. 

Същото трябва да се изпълни в седем дневен срок при настъпване на промяна в първоначалните данни при регистрацията, както и при прекратяване на дейността по продажби на стоки и услуги. 

Интересна част от измененията, е че собствениците на онлайн магазини са длъжни да съхраняват информацията в текущата база данни и да пазят архивни копия на базата данни в срок от 5 години,съгласно сроковете определени в чл.38, ал. 1 от ДОПК, както и да осигурят достъп до тази информация с възможност за експорт и копиране на данните. 

Каква информация подават към НАП собствениците на онлайн магазини? В общи линии информацията, която трябва да се подаде от лицата, извършващи онлайн продажби, се състои от: 

име на електронния магазин домейн на електронния магазин данни за връзка с лицето, което извършва продажби от онлайн магазин Ако използвате абонаментна услуга за предоставяне на онлайн платформа за продажби, необходимо е да приложите следната информация. 

наименование на онлайн платформата уеб адрес на онлайн платформата данни на оператора на онлайн платформата Ако имате собствен онлайн магазин трябва да посочите данни за контакт на собственика на домейна. 

НАП се интересуват и къде е хостван вашия онлайн шоп и кой извършва поддръжка на магазина - за всичко това трябва да декларирате фирмените данни на вашия партньор, както и да опишете вида на използваната хостинг услуга. 

Да не забравим, че трябва и да бъде посочена локацията на базата данни - на собствен сървър, на сървър на хостинг компания или използвате облачна услуга. 

Създайте и подробна номенклатура на продаваните стоки, тъй като тя също трябва да бъде приложена в приложението при регистрация на вашия онлайн магазин. 

Прочетете пълно съдържание на Приложение № 33 от Наредба Н-18, за да се подготвите от рано или се запознайте с всички изменения и допълнения 

Всички клиенти на adportal.bg с електронен магазинпрограмиран от нас ще получат пълна административна и техническа помощ, за да отговорят напълно на новите изисквания за онлайн търговец. 

Дигитална агенция Adportal