Услуги

Е-МАРКЕТИНГ КОНСУЛТИРАНЕ И ОНЛАЙН СТРАТЕГИИ

AdPortal помага в дефинирането и изграждането на бизнес, маркетингови и рекламни стратегии за Интернет – както тактически, така и дългосрочни – стратегически. Ние създаваме концепция и план за тяхното осъществяване, не само за отделен продукт, но и за цялостна продуктова гама; за компания или за група от компании. Ние помагаме на фирмите да адаптират и развият ефективно своите съществуващи маркетингови и рекламни кампании.

НЕОГРАНИЧЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Интернет създава неограничени възможности за маркетингови рекламни инициативи, които в други медии са невъзможни или прекалено скъпи. Възходът на социалните медии и мрежи, доведе до това, че вниманието онлайн вече не се купува, а се печели.

ОПИТ – НАШИЯТ БЕЗЦЕНЕН РЕСУРС

Работата с AdPortal е възможност за клиентите ни да ползват нашите опит и познания за онлайн бизнеса, онлайн маркетинга и дигиталната реклама. Ние постоянно изследваме и анализираме ефективността на различните методи и инструменти онлайн. Следим променящите се условия. Знаем кое работи, кога да го използваме и как.

ПО-НИСЪК РИСК - НА БАЗА ПОЗНАНИЕ

Ние сме намалили до минимум работата на база предположения. На база познанията на нашите консултанти, клиентите на AdPortal, получават и вземат правилните решения, а не губят време и ресурси за работа по метода на опита и грешката. Ние предпазваме клиентите си от това да се опитват да следват модните трендове, вместо това да бъдат ефективни и успешни онлайн.

ДОБРЕ ИНВЕСТИРАНИ БЮДЖЕТИ

Понякога онлайн маркетинг инициативите биха могли да костват големи суми и едновременно с това да не постигат поставените цели или постигането им да се случва след прекалено дълго време. AdPortal помага на клиентите си да постигнат максимума от бюджетите си за инициативи, които в ясни, кратки срокове ще постигнат желаните резултати.

НИЕ ПРОДАВАМЕ ВМЕСТО ТЕБ!

Контакти


admin@adportal.bg

0893 / 358 125; 0897 / 978 004

гр.София, ул. "Златен рог" 16В