adportal.bg

Е-МЕДИА ПЛАНИРАНЕ И МЕДИА КУПУВАНЕ


ТАРГЕТИРАНЕТО: ПРАВИЛНИТЕ КАНАЛИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА КАПМАНИЯТА

ТИ СИ 04 ЕООД развива интернет реклама и (е-) маркетинг- ние знаем как се правят брандинг, продажби онлайн и ефективна интернет реклама. Ние знаем как да постигнем висок процент на ефективност независимо дали става въпрос за събиране на бази данни или електронна търговия. Нашите клиенти винаги получават комплексно и компетентно онлайн маркетинг и рекламно обслужване.

След началото на кампанията анализаторите и маркетинг специалситите работят в посока оптимизиране на комуникационните канали и постигане на заложените цели и резултати. В интернет, каналът е само един от елементите на формулата на успеха.

ВСИЧКИ КАНАЛИ НА ИНТЕРНЕТ И ДИГИТАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ ПОД ЕДИН ПОКРИВ

Работата с ТИ СИ 04 ЕООД позволява на клиентите ни да се фокусират върху постигането на максималния ефект от интернет маркетинга и рекламната кампания (онлайн и офлайн), като им спестяваме усилията да осъществяват управление и координация на различните дигитални канали. Ние създаваме маркетинг стратегия и рекламна кампания, които обединяват всички възможни методи за достигане до аудиторията, както и вече „традиционните“ банер кампании във всичките им разновидности.

ЕДНО ПОСЛАНИЕ, МНОГО ФОРМАТИ

Ние планираме и осъществяваме интернет маркетинг и рекламни кампании във всички възможни дигитални канали, използвайки всички формати за комуникация. Ние планираме и разпространяваме тези комуникационни формати по предварително планирана и координирана схема и модел.

КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ И РАБОТА В РАЗЛИЧНИ МАЩАБИ

Ние оферираме конкурентни цени за всеки формат на дигитална кампания, независимо от периода.

Дигитална агенция Adportal