adportal.bg

Е-МАРКЕТИНГ КОНСУЛТИРАНЕ И ОНЛАЙН СТРАТЕГИИ


ТИ СИ 04 ЕООД помага в дефинирането и изграждането на бизнес и маркетингови и рекламни стратегии за Интернет – както тактически, така и дългосрочни – стратегически. Ние създаваме концепция и план за тяхното осъществяване не само за отделен продукт, но и за цялостна продуктова гама; за компания или за група от компании. Ние помагаме на фирмите да адаптират и развият ефективно своите съществуващи маркетингови и рекламни кампании.

НЕОГРАНИЧЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Интернет създава неограничени възможности за маркетингови рекламни инициативи, които в други медии са невъзможни или прекалено скъпи. Възхода на социалните медии и мрежи доведе до това, че вниманието онлайн вече не се купува, а се печели.

ОПИТ – НАШИЯТ БЕЗЦЕНЕН РЕСУРС

Работата с ТИ СИ 04 ЕООД е възможност за клиентите ни да ползват нашите опит и познания за интернет бизнеса, интернет маркетинга и интернет рекламата. Ние постоянно изследваме и анализираме ефективността на различните методи и инструменти онлайн. Следим променящите се условия. Знаем кое работи, кога да го използваме и как.

ПО-НИСЪК РИСК, НА БАЗА ПОЗНАНИЕ

Ние сме намалили до минимум работата на база предположения. На база познанията на нашите консултанти, клиентите на ТИ СИ 04 ЕООД, получават и вземат правилните решения, а не губят време и ресурси за работа по метода на опита и грешката. Ние предпазваме клиентите си от това да се опитват да следват модните трендове, вместо това да бъдат ефективни и успешни онлайн.

ДОБРЕ ИНВЕСТИРАНИ БЮДЖЕТИ

Понякога интернет маркетинг инициативите биха могли да костват големи суми и едновременно с това да не постигат поставените цели или постигането на целите да се случва след прекалено дълго време. ТИ СИ 04 ЕООД помага на клиентите си да постигнат максимума от бюджетите си за инициативи, които в ясни, кратки срокове ще постигнат желаните резултати.

Дигитална агенция Adportal